Cele mai importante știri despre MySQL: Cum să gestionezi utilizatorii și privilegiile!

Cele mai importante știri despre MySQL: Cum să gestionezi utilizatorii și privilegiile!

Aspecte Cheie din Articolul Despre MySQL

MySQL este un sistem de gestionare a bazelor de date relaționale open-source și popular (RDBMS) care poate stoca și manipula date.

1. Utilizatorii MySQL

 • Utilizatorii MySQL au un nume de utilizator, o parolă și un gazdă de unde pot accesa baza de date.
 • Utilizatorul root este superutilizatorul MySQL și are toate privilegiile. Nu este recomandat să folosiți utilizatorul root pentru sarcini obișnuite.

2. Crearea unui Utilizator Nou

Pentru a crea un utilizator nou în MySQL, trebuie să vă autentificați ca utilizator root sau alt utilizator cu privilegiul CREATE USER.

CREATE USER 'nume_utilizator'@'gazda' IDENTIFIED BY 'parolă';

 • Numele de utilizator poate fi orice identificator valid, cum ar fi un cuvânt, un număr sau o adresă de email.
 • Gazda poate fi un nume de gazdă, o adresă IP sau un wildcard (%) care se potrivește oricărei gazde.
 • Parola poate fi orice șir de caractere, dar este recomandat să utilizați o parolă puternică și sigură.

3. Acordarea Permisiunilor

Pentru a acorda permisiuni unui utilizator, trebuie să utilizați instrucțiunea GRANT cu privilegiile dorite și baza de date, tabela sau coloana țintă.

GRANT privilegiu(i) ON baza_de_date.tabela TO 'nume_utilizator'@'gazda';

 • Privilegiile pot fi una sau mai multe din următoarele: ALL, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD, SHUTDOWN, PROCESS, FILE, REFERENCES, INDEX, ALTER, SHOW DATABASES, SUPER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, CREATE USER, EVENT, TRIGGER, CREATE TABLESPACE sau USAGE.
 • Baza de date și tabela pot fi specificate prin numele lor sau utilizând wildcards (*).
 • Coloana poate fi specificată prin numele ei sau utilizând o listă de coloane între paranteze.

4. Revocarea Permisiunilor

Pentru a revoca permisiunile de la un utilizator, trebuie să utilizați instrucțiunea REVOKE cu aceeași sintaxă ca și instrucțiunea GRANT.

REVOKE privilegiu(i) ON baza_de_date.tabela FROM 'nume_utilizator'@'gazda';

 • Pentru a revoca toate privilegiile de la un utilizator pe toate bazele de date și tabelele, puteți utiliza `REVOKE ALL ON *.* FROM ‘nume_utilizator’@’gazda’;`
 • Pentru a revoca doar accesul de citire de la un utilizator pe o anumită bază de date, puteți utiliza `REVOKE SELECT ON baza_de_date.* FROM ‘nume_utilizator’@’gazda’;`

5. Ștergerea unui Utilizator

Pentru a șterge un utilizator din MySQL, trebuie să utilizați instrucțiunea DROP USER cu numele de utilizator și gazda.

DROP USER 'nume_utilizator'@'gazda';

6. Vizualizarea Utilizatorilor și Privilegiilor

Pentru a vedea utilizatorii și gazdele curente, puteți utiliza instrucțiunea SELECT pe tabela mysql.user.

SELECT User, Host FROM mysql.user;

Pentru a vedea privilegiile curente ale unui utilizator, puteți utiliza instrucțiunea SHOW GRANTS cu numele de utilizator și gazda.

SHOW GRANTS FOR 'nume_utilizator'@'gazda';

7. Schimbarea Parolei unui Utilizator

Pentru a schimba parola unui utilizator, trebuie să utilizați instrucțiunea SET PASSWORD cu numele de utilizator, gazda și noua parolă.

SET PASSWORD FOR 'nume_utilizator'@'gazda' = PASSWORD('noua_parola');

Pentru a schimba parola utilizatorului curent, puteți utiliza `SET PASSWORD = PASSWORD(‘noua_parola’);`

8. Finalizarea și Aplicarea Modificărilor

Pentru a aplica modificările și a reîncărca privilegiile, trebuie să utilizați instrucțiunea FLUSH PRIVILEGES.

FLUSH PRIVILEGES;

Reîncărcarea privilegiilor reîncarcă tabelele de acordare și aplică modificările imediat.

Pentru a ieși din promptul MySQL, puteți utiliza comanda QUIT sau EXIT.

Descoperire revoluționară: Electroliți solidi pentru baterii Liion!
Victorie decisivă pentru Roșia Montană: România câștigă procesul împotriva Gabriel Resources!
Descoperă Cum Să Instalezi LAMP Pe Debian 10: Ghid Pas Cu Pas!
Top 10 Femei Puternice în AI: Povestea Succesului!
Descoperă Cum Să Accesezi MySQL de la Distanță pe Ubuntu 18.04!

QUIT; sau EXIT;

9. Conectarea la MySQL

Pentru a vă conecta la MySQL ca un alt utilizator, trebuie să utilizați comanda mysql cu opțiunile -u și -p.

mysql -u nume_utilizator -p

Pentru a vă conecta la MySQL ca utilizatorul root, puteți utiliza `mysql -u root -p`

Pentru a vă conecta la MySQL ca un utilizator specific pe o gazdă specifică, puteți utiliza opțiunea -h cu numele gazdei sau adresa IP.

mysql -u nume_utilizator -p -h gazda

Pentru a vă conecta la MySQL ca un utilizator specific pe o gazdă remotă, puteți utiliza opțiunea -h cu numele

5 puncte che trebuie retinute despre MySQL:

 • MySQL este un sistem open-source popular de gestionare a bazelor de date relaționale (RDBMS), care poate stoca și manipula date.
 • Utilizatorii MySQL au un nume de utilizator, o parolă și o gazdă de pe care pot accesa baza de date.
 • Pentru a crea un utilizator nou în MySQL, trebuie să vă conectați ca utilizator root sau ca alt utilizator cu privilegiul CREATE USER.
 • Pentru a acorda permisiuni unui utilizator, trebuie să utilizați instrucțiunea GRANT cu privilegiile dorite și baza de date, tabelul sau coloana țintă.
 • Pentru a vizualiza utilizatorii curenti și gazdele lor, puteți utiliza instrucțiunea SELECT pe tabela mysql.user.

Bacsis: Pentru o securitate sporită, evitați să utilizați utilizatorul root pentru sarcini obișnuite. Creați utilizatori specifici cu permisiunile necesare pentru fiecare sarcină.

Întrebări frecvente (FAQs)

1. Cum creez o bază de date nouă în MySQL?

Utilizați instrucțiunea CREATE DATABASE urmată de numele bazei de date. De exemplu:

sql
CREATE DATABASE nume_baza_de_date;

2. Cum elimin o bază de date din MySQL?

Utilizați instrucțiunea DROP DATABASE urmată de numele bazei de date. De exemplu:

sql
DROP DATABASE nume_baza_de_date;

3. Cum listez tabelele dintr-o bază de date?

Utilizați instrucțiunea SHOW TABLES în timp ce baza de date dorită este selectată. De exemplu:

sql
USE nume_baza_de_date;
SHOW TABLES;

4. Cum inserez date într-un tabel?

Utilizați instrucțiunea INSERT INTO specificând numele tabelului, coloanele și valorile. De exemplu:

sql
INSERT INTO nume_tabel (coloana1, coloana2) VALUES (valoare1, valoare2);

5. Cum actualizez datele dintr-un tabel?

Utilizați instrucțiunea UPDATE specificând numele tabelului, coloana de actualizat, noua valoare și condiția de filtrare. De exemplu:

sql
UPDATE nume_tabel SET coloana = valoare_noua WHERE conditie;