40 Secrete Uimitoare din Strategia de Dezvoltare Locală a Tulcei

40 Secrete Uimitoare din Strategia de Dezvoltare Locală a Tulcei


Tulcea, un oraș cu o istorie bogată și o diversitate culturală remarcabilă, se pregătește să-și contureze viitorul prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2024-2030. Acest document strategic, anunțat de Primăria Municipiului Tulcea, reprezintă un efort colectiv al comunității locale și al partenerilor săi pentru a stabili direcțiile prioritare în dezvoltarea durabilă a orașului și a zonei sale înconjurătoare.


Despre Strategia de Dezvoltare Locală (SDL)


SDL este un document strategic ce definește viziunea, obiectivele, prioritățile și acțiunile pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Tulcea și a zonelor sale adiacente. Elaborată de Grupul de Acțiune Locală (GAL) Tulcea, această strategie reprezintă o colaborare între actori publici, privați și din societatea civilă, atât din oraș, cât și din zonele rurale învecinate.


Principii și Obiective Strategice


SDL este fundamentată pe o abordare participativă, care a implicat consultări cu diverse părți interesate, precum autorități locale, agenți economici, ONG-uri, instituții de învățământ, entități culturale și religioase, precum și cetățeni. Aceasta se aliniază cu politicile și strategiile Uniunii Europene, inclusiv Strategia Europa 2020, Pactul Ecologic, Agenda Digitală, Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună.


SDL are patru obiective strategice principale:

 1. Creșterea competitivității și inovației economiei locale
 2. Sprijinirea antreprenoriatului și diversificarea activităților economice.
 3. Promovarea produselor și serviciilor locale și încurajarea digitalizării și utilizării noilor tehnologii.

 4. Îmbunătățirea calității vieții și incluziunii sociale a populației locale

 5. Îmbunătățirea accesului la servicii publice și infrastructură.
 6. Sprijinirea protecției sociale și a asistenței și promovarea educației și învățării pe tot parcursul vieții.

 7. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural

 8. Implementarea măsurilor pentru conservarea și restaurarea monumentelor naturale și istorice.
 9. Promovarea turismului durabil și a ecoturismului.

 10. Consolidarea guvernării locale și a cooperării teritoriale

 11. Îmbunătățirea capacității și transparenței administrației locale.
 12. Stimularea participării și implicării părților interesate locale.

Buget și Implementare


SDL dispune de un buget total de 150 de milioane de euro, din care 75% este finanțat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), 15% de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 10% de cofinanțare publică și privată locală.


SDL cuprinde un total de 120 de acțiuni, grupate în 16 axe prioritare, corespunzătoare celor patru obiective strategice. Fiecare acțiune are un buget specific, un cronogramă, un grup țintă, rezultate așteptate și indicatori.


Procesul de Consultare Publică


Pentru a obține contribuția și sugestiile părților interesate și ale publicului larg, SDL este supus unui proces de consultare publică. Acesta se va desfășura între 8 martie 2024 și 8 aprilie 2024, atât online, cât și offline.


Consultare Online


Consultarea online se va realiza prin intermediul site-ului oficial al Primăriei Municipiului Tulcea (www.primariatulcea.ro), unde va fi disponibil textul integral al SDL și un chestionar pentru descărcare și completare.


Consultare Offline


Consultarea offline va consta în organizarea de întâlniri publice și grupuri de lucru, care vor avea loc în diferite locații și date, conform programului stabilit.


Programul Consultărilor Offline


Martie 10, 2024
Ora 10:00 – 12:00
Primăria Municipiului Tulcea
Autorități locale

Martie 11, 2024
Ora 14:00 – 16:00
Camera de Comerț și Industrie Tulcea
Agenți economici

Martie 12, 2024
Ora 10:00 – 12:00
Centrul Cultural Tulcea
ONG-uri și entități culturale

Martie 13, 2024
Ora 14:00 – 16:00
Universitatea Tulcea
Instituții de învățământ

Martie 14, 2024
Ora 10:00 – 12:00
Prefectura Tulcea
Autorități regionale și naționale

Martie 15, 2024
Ora 14:00 – 16:00
Oficiul GAL Tulcea
Membri GAL

Martie 16, 2024
Ora 10:00 – 12:00
Primăria Municipiului Tulcea
Cetățeni

Martie 17, 2024
Ora 14:00 – 16:00
Primăria Municipiului Tulcea
Reprezentanți media


Descoperă Cum Instalezi un Stack LAMP pe Debian 10: Ghid Detaliat Pas cu Pas!
Pași esențiali pentru configurarea unui LAMP stack pe Debian 10 Ghid detaliat!
Descoperă Cum Să Găsești și Să Interacționezi cu Elementele Web în Selenium!
Swiggy crește vertiginos: 800 milioane finanțare nouă!
Rivian R3: Mașină electrică compactă și puternică!

Echipe și Comitete Implicate


Procesul de

5 Concluzii Cheie ale Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Tulcea (2024-2030)

1. Dezvoltare economică durabilă

Strategia se concentrează pe creșterea competitivității și inovației economiei locale, prin susținerea antreprenoriatului, diversificarea activităților economice, promovarea produselor și serviciilor locale și îmbunătățirea digitalizării.

2. Calitate a vieții superioară

Strategia își propune să îmbunătățească calitatea vieții și incluziunea socială a populației locale, prin asigurarea accesului la servicii și infrastructură publică, consolidarea protecției și asistenței sociale, promovarea educației și învățământului pe tot parcursul vieții și stimularea industriilor culturale și creative.

3. Protejarea mediului

Un obiectiv important este protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural al zonei. Strategia prevede măsuri pentru conservarea și restaurarea monumentelor naturale și istorice, promovarea turismului durabil și ecoturismului și creșterea gradului de conștientizare și responsabilitate a comunității locale și a vizitatorilor.

4. Buna guvernanță

Strategia urmărește consolidarea guvernanței locale și cooperarea teritorială, prin creșterea capacității și transparenței administrației locale, încurajarea participării și implicării actorilor locali și dezvoltarea parteneriatelor și rețelelor cu alte regiuni și țări.

5. Consultare publică

Pentru a îmbunătăți și finaliza documentul, strategia este supusă unui proces de consultare publică, care se desfășoară între 8 martie și 8 aprilie 2024. Consultarea se realizează atât online, cât și offline, prin intermediul website-ului oficial al Primăriei Municipiului Tulcea și prin ședințe publice și grupuri de focalizare.

Trucuri și sugestii

 • Răsfoiți documentul pentru a vedea dacă există secțiuni care vă interesează în mod deosebit.
 • Utilizați functia „găsește în pagină” pentru a căuta termeni specifici.
 • Imprimați documentele relevante sau salvați-le pe dispozitiv pentru referințe ulterioare.

Întrebări frecvente (FAQs)

1. Ce este Strategia de Dezvoltare Locală (SDL)?

Răspuns: SDL este un document strategic care definește viziunea, obiectivele, prioritățile și acțiunile pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului Tulcea și a zonei înconjurătoare.

2. Care sunt obiectivele principale ale SDL?

Răspuns: Strategia are patru obiective principale: dezvoltare economică durabilă, calitate a vieții superioară, protejarea mediului și buna guvernanță.

3. Cum pot participa la consultarea publică?

Răspuns: Consultarea publică se desfășoară atât online, cât și offline. Online, puteți accesa documentele și completa chestionarul pe website-ul oficial al Primăriei Municipiului Tulcea. Offline, puteți participa la ședințele publice și grupurile de focalizare programate.

4. Cine implementează Strategia de Dezvoltare Locală?

Răspuns: Strategia va fi implementată de echipa de management și personalul GAL, în colaborare cu membrii GAL și actorii locali.

5. Cum pot fi informat despre actualizările strategiei?

Răspuns: Raportul final al consultării publice va fi publicat pe website-ul Primăriei Municipiului Tulcea și al GAL, precum și diseminat prin intermediul presei locale și rețelelor de socializare.