Cum să Instalezi Apache Kafka pe Ubuntu 20.04: Ghid Pas cu Pas!

Cum să Instalezi Apache Kafka pe Ubuntu 20.04: Ghid Pas cu Pas!

Apache Kafka este o platformă de streaming distribuită ce poate gestiona cantități mari de date în timp real. Este folosit pentru diverse aplicații cum ar fi mesagerie, analiză, procesare de evenimente și integrare de date. În acest articol, vei învăța cum să instalezi Apache Kafka pe Ubuntu 20.04 și cum să creezi un producător și un consumator simplu folosind linia de comandă.

Pasul 1: Instalarea Java Development Kit (JDK)

Înainte de a instala Apache Kafka, trebuie să ai Java instalat pe sistemul tău. Poți folosi managerul de pachete apt pentru a instala JDK-ul implicit cu următoarea comandă:

bash
sudo apt update
sudo apt install default-jdk

Pasul 2: Descărcarea și extragerea Apache Kafka

Următorul pas este să descarci cea mai recentă versiune a Apache Kafka de pe site-ul său oficial. La momentul redactării, cea mai recentă versiune este 2.8.0. Poți folosi comanda wget pentru a descărca fișierul binar:

bash
wget https://downloads.apache.org/kafka/2.8.0/kafka_2.13-2.8.0.tgz

Apoi, trebuie să extragi fișierul descărcat în directorul /opt folosind comanda tar:

bash
sudo tar -xvf kafka_2.13-2.8.0.tgz -C /opt

De asemenea, poți crea un link simbolic către directorul extras pentru conveniență:

bash
sudo ln -s /opt/kafka_2.13-2.8.0 /opt/kafka

Pasul 3: Pornirea serviciului ZooKeeper

Apache Kafka depinde de ZooKeeper, care este un serviciu ce coordonează și gestionează sistemele distribuite. Trebuie să pornești serviciul ZooKeeper înainte de a porni Kafka. Poți folosi utilitarul systemd pentru a crea și gestiona servicii pe Ubuntu. Mai întâi, trebuie să creezi un fișier de serviciu pentru ZooKeeper în directorul /etc/systemd/system:

bash
sudo nano /etc/systemd/system/zookeeper.service

Apoi, trebuie să adaugi următorul conținut în fișier:[Unit]
Requires=network.target remote-fs.target
After=network.target remote-fs.target

[Service]
Type=simple
User=root
ExecStart=/opt/kafka/bin/zookeeper-server-start.sh /opt/kafka/config/zookeeper.properties
ExecStop=/opt/kafka/bin/zookeeper-server-stop.sh
Restart=on-abnormal

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Pasul 4: Pornirea serviciului Kafka

Acum, trebuie să creezi un fișier de serviciu pentru Kafka în același director:

bash
sudo nano /etc/systemd/system/kafka.service

Apoi, trebuie să adaugi următorul conținut în fișier:

[Unit]
Requires=zookeeper.service
After=zookeeper.service

[Service]
Type=simple
User=root
ExecStart=/bin/sh -c ‘/opt/kafka/bin/kafka-server-start.sh /opt/kafka/config/server.properties > /opt/kafka/kafka.log 2>&1’
ExecStop=/opt/kafka/bin/kafka-server-stop.sh
Restart=on-abnormal

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Cum să instalezi Apache pe Ubuntu 20.04: Tutorial complet din Comunitatea DigitalOcean
Instalare Apache pe Ubuntu 20.04: Ghid Pas cu Pas!
Instalează și Securizează phpMyAdmin pe Ubuntu 20.04: Ghid Pas cu Pas
Cum să configurezi un LAMP Stack pe Ubuntu 20.04: Ghid complet pentru începători!
Configurare Server Apache pe VPS UbuntuDebian: Ghid Detaliat

Concluzie

Acum ai instalat cu succes Apache Kafka pe Ubuntu 20.04 și ai configurat serviciile necesare pentru a-l folosi. Poți începe să dezvolți și să rulezi aplicații bazate pe Kafka pentru a gestiona fluxuri mari de date în timp real.

Takeaways

* Apache Kafka este o platformă distribuită de streaming care poate gestiona volume mari de date în timp real. [Traducere: Apache Kafka is a distributed streaming platform that can handle large amounts of data in real time.]
* Poate fi folosită pentru diverse aplicații, cum ar fi mesagerie, analiză, procesare evenimente și integrare date. [Traducere: It can be used for various applications such as messaging, analytics, event processing, and data integration.]
* Instalarea necesită Java și descărcarea fișierului binar de pe site-ul oficial Apache Kafka. [Traducere: Installation requires Java and downloading the binary file from the official Apache Kafka website.]
* Depinde de ZooKeeper, un serviciu care coordonează și gestionează sistemele distribuite. [Traducere: It depends on ZooKeeper, a service that coordinates and manages distributed systems.]
* Pentru a porni Kafka, trebuie mai întâi să porniți ZooKeeper. [Traducere: To start Kafka, you must first start ZooKeeper.]

FAQs


Întrebare: Este necesară instalarea Java pentru a rula Kafka? [Traducere: Is Java installation required to run Kafka?]

Răspuns: Da, Java este necesară pentru a rula Kafka. [Traducere: Yes, Java is required to run Kafka.]


Întrebare: Care sunt pașii pentru configurarea unui topic Kafka? [Traducere: What are the steps to configure a Kafka topic?]

Răspuns: Acest ghid se concentrează pe instalarea Kafka. Configurarea topicurilor necesită instrumente suplimentare sau programare. [Traducere: This guide focuses on installing Kafka. Configuring topics requires additional tools or programming.]


Întrebare: Pot folosi Docker pentru a rula Kafka? [Traducere: Can I use Docker to run Kafka?]

Răspuns: Da, Docker este o modalitate populară de a rula Kafka. Această instrucțiune se concentrează pe o instalare manuală pe Ubuntu. [Traducere: Yes, Docker is a popular way to run Kafka. This instruction focuses on a manual installation on Ubuntu.]


Întrebare: Unde pot găsi documentația oficială Kafka? [Traducere: Where can I find the official Kafka documentation?]

Răspuns: Documentația oficială este disponibilă pe site-ul web al software-ului Apache Kafka. [Traducere: The official documentation is available on the website of the Apache Kafka software.]